Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym MILITARNY.PL.

 

I. INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://militarny.pl prowadzony jest przez firmę Korneliusz Wieteska z siedzibą w Opolu, ul. Jodłowa 55/4, 45-415 Opole, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 160407708, NIP: 7541924469.

KONTAKT:

telefon: 793 888 888

e-mail: info@militarny.pl

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep MILITARNY.PL (dalej zwany „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową asortymentu dostępnego w sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej (Internet).
 2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Opisy, ceny są informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą formularzy dostępnych na stronach sklepu, składa ofertę kupna towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w formularzu zamówień.
 5. Cena widoczna w sklepie przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Zamówienia są przyjmowane i składane w języku polskim.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania kampanii promocyjnych na stronach sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 9. Promocje w sklepie nie łączą się. W przypadku towarów przecenionych żadne pozostałe rabaty nie są już uznawane.
 10. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień).
 2. Zamówienie w sklepie można złożyć wypełniając formularz zamówień dostępny na stronie Sklepu.
 3. Kupujący zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 4. Do dokonania zakupu konieczna jest rejestracja lub wybranie zakupów bez rejestracji, podczas których należy podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres oraz login i hasło).
 5. Sklep nie zrealizuje zamówień i otrzymają one status „zamówienia anulowanego” w następujących przypadkach:

  - gdy formularz zamówień zostanie wypełniony błędnie lub częściowo,

  - przy braku potwierdzenia zamówienia,

  - jeśli w przeciągu pięciu dni nie zostanie zaksięgowana pełna opłata za zamówienie,

  - gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego.

 6. Do momentu dokonania opłaty za zamówienie Klient ma możliwość zmiany zamówienia lub kompletnego anulowania piszą na adres info@militarny.pl lub dzwoniąc pod numer 793888888.
 7. Formy płatności dostępne w sklepie Militarny.pl:
  • przelew bankowy (wyłącznie dla osób z Polski);

  • płatność błyskawiczna - akceptujemy wszystkie formy płatności online za pośrednictwem platform: PayU, mTransfer, Przelewy24.pl, PayPal;

  • zakupy na raty – aby dokonywać zakupów na raty, należy wybrać PayU jako metodę płatności, a następnie wypełnić wniosek, poczekać na weryfikację i zatwierdzić umowę kredytową;

  • zakupy z odroczoną płatnością poprzez platformę FerBuy - FerBuy to nowy , bezpieczny i elastyczny sposób płatności, który umożliwia zakup on-line bez kart kredytowych i bez środków na koncie w chwili zakupu. Po wybraniu produktów, przy wyborze metody płatności, należy wybrać FerBuy i wypełnić formularz kredytowy. Podaje się w nim tylko podstawowe dane (jeśli nie podano ich wcześniej w sklepie). Zakup zostanie dostarczony do domu i jednocześnie klient otrzymuje fakturę pocztą elektroniczną. Ma wówczas 14 dni na dokonanie płatności. Maksymalna wartość jednorazowych zakupów to 1.000 zł.

 8. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 

IV. WYSYŁKA TOWARÓW

 

 1. Sprzedawca zastrzega, iż w wypadku sprzedaży wysyłkowej dostawca uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej towar zamówiony w Sklepie oraz że towar nie zostanie przez dostawcę wydany osobom niepełnoletnim. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia sprzedawca złoży w terminie 3 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne.
 2. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez dostawcę sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 3. Przesyłki są wysyłane w przeciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. Klient otrzymuje notyfikację o wysyłce osobnym mailem. Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 4. Transport realizowany jest poprzez dostawę kurierską. Koszt takiej dostawy to 18 PLN.
 5. W przypadku, gdy istnieje możliwość opóźnienia dostawy, Sklep poinformuje o sytuacji Klienta. W takim wypadku Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 6. Sklep nie wysyła przesyłek płatnych przy odbiorze, a paczki są nadawane po zapłacie za zamówienie.
 7. Produkty wysyłane są na adres podany jako adres dostawy w formularzu zamówień.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
 9. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

V. REKLAMACJE I GWARANCJE

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).

 • Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie adres email: info@militarny.pl lub listownie:
  Sklep Militarny.pl ul. Jodłowa 55/4, 45-415 Opole.
 • W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący może żądać obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy, doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Wówczas Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
  Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Sprzedawca w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 • Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 • W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

  W takich okolicznościach Klient zobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient, według swego wyboru, może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

  b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

Reklamacja w przypadku niedostarczonej przesyłki:

 • Kupujący powiadamia Sklep drogą elektroniczną o fakcie nieotrzymania przesyłki;
 • w przypadku, gdy przesyłka została wysłana, a zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, sklep składa reklamację;
 • jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta w banku polskim.

 

Reklamacja w przypadku produktu uszkodzonego w transporcie:

 • Klient powinien sprawdzić stan opakowania oraz towaru przed odebraniem przesyłki przez doręczyciela;
 • nie należy przyjmować przesyłki w przypadku: uszkodzenia opakowania lub towaru, podejrzenia uszkodzenia towaru;
 • reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki;
 • Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę;
 • nie będą rozpatrywane reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika firmy dostarczającej przesyłkę na protokole.

Reklamacji nie podlega/ją:

 • wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, niewłaściwym przechowywaniem i obchodzeniem się z towarem;
 • towary odesłania po upływie 10 dni. Termin liczy się od daty wydania, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od jej zawarcia. W rozumieniu art.10 ustęp 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz. 271);
 • wyrób oznakowany, grawerowany, przedmioty wykonywane na indywidualne zamówienie kupującego oraz modyfikowane na życzenie klienta - w rozumieniu art.10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz. 271);
 • towary odesłane bez rachunku, paragonu i formularza zwrotu towaru;
 • nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta;
 • reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 

VI. ZWROT

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Jednakże nasz sklep, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wydłużył ten okres aż do 30 dni. Towary odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

 2. Kupujący może poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy pisemnie wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail info@militarny.pl lub listownie: Sklep Militarny.pl, ul. Jodłowa 55/4, 45-415 Opole.

 3. Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie zwrócony nieużywany, czysty, z oryginalną metką i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument fiskalny: paragon lub fakturę VAT (w przypadku niespełnienia powyższych warunków, produkt zostanie odesłany przesyłką pobraniową na koszt Klienta).
 4. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze Sklepem.
 5. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na adres Sklepu. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru oraz kosztów dostawy do Kupującego, jednakże koszty odesłania towaru pokrywa Klient.
 6. Aby zrealizować zwrot, towar należy zapakować w opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać listem z zadeklarowaną wartością na adres Sklepu.
 7. Zwrot należności za towar następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez Sklep (wraz z kompletną dokumentacją).

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Korneliusz Wieteska z siedzibą w Opolu, ul. Jodłowa 55/4, 45-415 Opole, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 160407708, NIP: 7541924469.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i, jeżeli Klient wyraził dodatkową zgodę, w celu informowania o nowościach, usługach czy promocjach oferowanych przez Sklep. Dane podane w dodatkowej zgodzie nie będą udostępnione innym podmiotom.
 3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

  - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),

  - Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl